Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ВИМОГИ ДО СУДОВОГО РІШЕННЯ,ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ:ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Панкратова В.О. Вимоги до судового рішення, які випливають з принципу правової визначеності: практика Європейського суду з прав людини. Право і суспільство. 2019. №2. С.242-247
2 стаття ПРАвО НА ОсвІТУ У ПРАКТиЦІ ЄвРОПЕЙсьКОГО сУДУ З ПРАв ЛЮДиНи

Панкратова В.О., Лубенець С.А. Право на освіту в практиці Європейського суду з прав людини. Приватне та публічне право. 2019. №2. С. 128-132.
3 тези доповіді ВИТОКИ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA В РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Панкратова В.О. Витоки Принципу RES JUDICATA в римському праві. Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали ХІ Міжнародної науковопрактичної конференції (17-18 травня 2019 року, м. Суми). Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. С. 14-16.
4 стаття Договірне регулювання особистих немайнових відносин

Горобець Н.О., Панасюк О.В., Панкратова В.О. Visegrad journal on human rights. 2018. №5. С. 34-38.
5 стаття Історичні витоки принципу правової визначеності

Панкратова В.О. Історичні витоки принципу правової визначеності / В. О. Панкратова // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - №1. - С. 187-192.
6 стаття Роль принципу правової визначеності у процесі правозастосування

Панкратова В. О. Роль принципу правової визначеності в процесі правозастосування / В.О. Панкратова // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія Право. – 2015. – Вип. 33. – Том 1. – С. 35–38.
7 стаття Прницип правової визначеності: історичний аспект

Панкратова В.О. Принцип правової визначеності: історичний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2014. Вип.12. С. 32-36