Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ТО THE QUESTION OF SEPARATE ADMINISTRATIVE INTEREST GROUPS

Маркова О.О. ТО THE QUESTION OF SEPARATE ADMINISTRATIVE INTEREST GROUPS/ О.О.Маркова //Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції"(20-21 травня 2017 року, м. Суми)/Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ.- Суми: Видавничий дім "Ельдорадо",2016.- С.87-90
2 тези доповіді Неформальні процедури вирішення приватно-правових спорів:компаративістський підхід

Маркова О.О. Неформальні процедури вирішення приватно-правових спорів:компаративістський підхід/О.О.Маркова// Міжнародний цивілістичний форум (15-16 квітня, 2016) / Київський національний університет ім. Т.Шевченка,2016.-С.172-174
3 стаття ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОГОВІР В ПРОЦЕДУРІ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА СПОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Маркова О.О. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОГОВІР В ПРОЦЕДУРІ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ТА СПОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ/О.О. Маркова// Форум права.-2014.№3.-С. 207–212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_35
4 стаття ЗАХИСТ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФОРМ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН

Маркова О.О.Захист суб’єктивних прав і законних інтересів при застосуванні форм договірного регулювання відносин/О.О. Маркова// Форум права.-2013.№3- С.340-346[Електронний ресурс].-Режим доступу: htpp://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_57.pdf
5 стаття Співвідношення правосуб‘єктності і компетенції деяких суб‘єктів публічного права в договірних відносинах

Маркова О.О. Співвідношення правосуб‘єктності і компетенції деяких суб‘єктів публічного права в договірних відносинах / О.О.Маркова //Форум права.-2013.№1.-С.655-661[Електронний ресурс].- Режим доступу :http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13moovdv.pdf