Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття ПРАвО НА ОсвІТУ У ПРАКТиЦІ ЄвРОПЕЙсьКОГО сУДУ З ПРАв ЛЮДиНи

Панкратова В.О., Лубенець С.А. Право на освітк в практиці Європейського суду з прав людини. Приватне та публічне право. 2019. №2. С. 128-132.
2 стаття ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В АСПЕКТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Лубенець С.А. Право на правову допомогу в аспекті конституційної реформи в Україні / С. А. Лубенець // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет /2016/ - №5. C. – 66-70