Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА НЕЗАКІНЧЕНИЙ ЗЛОЧИН ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Колесник М.О. Призначення покарання за незакінчений злочин: проблемні питання / М.О. Колесник // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : [Зб. матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року м. Суми)] / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 141-144.
2 стаття ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «НЕВСТАНОВЛЕННЯ» І «НЕДОВЕДЕНІСТЬ» ОБСТАВИН, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Колесник М.О., Соловйова Л.М. Проблеми спвіввідношення понять «невстановлення» і «недоведеність» обставин, що становлять зміст процесуального рішення про закриття кримінального провадження / М.О. Колесник , Л.М. Соловйова // Приватне та публічне право. - 2017. - № 4. - С. 124-127.
3 тези доповіді ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ (ДОРАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД)

Колесник М.О. Історичні передумови виникнення та розвитку проблеми протидії злочинності неповнолітніх (дорадянський період) / М.О. Колесник // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в контексті правової інтеграції : [Зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року м. Суми)] / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 155-161.
4 тези доповіді ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

Колесник М.О. Основні тенденції розвитку злочинності неповнолітніх в Україні / М.О. Колесник // Держава і право: проблеми становлення і стратегії розвитку : [Зб. матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2015 року м. Суми)] / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. – С. 134-138.
5 стаття ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Колесник М.О. Зарубіжний досвід у сфері протидії злочинності неповнолітніх і перспективи його впровадження в Україні / М.О. Колесник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1. – Т. 3. – С. 122-126.
6 стаття КРИМІНАЛЬНА МІЛІЦІЯ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Колесник М.О. Кримінальна міліція у справах дітей як суб’єкт протидії злочинності неповнолітніх / М.О.Колесник // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lsej.org.ua.
7 стаття ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА» І «МЕХАНІЗМ» ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Колесник М.О. Поняття «система» і «механізм» щодо протидії злочинності неповнолітніх: проблеми співвідношення / М.О.Колесник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – № 25. – С. 203-206.