Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Щодо проблем класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах державної фіскальної служби України

Панасюк О.В. Щодо проблем класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах державної фіскальної служби України / О.В. Панасюк // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р.) м. Суми.- С.99-101
2 стаття Economic and Legal Analysis of the Concept Monitoring

Panasiuk O.V. Economic and Legal Analysis of the Concept Monitoring / O.V. Panasiuk, O.O. Markova, B.I. Surkalo// Форум права.-2016.-№4.-С.252-257 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_4_41.pdf
3 стаття Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України

Панасюк О.В. Проблеми класифікації засобів забезпечення дисципліни та законності в органах Державної податкової служби України / О.В. Панасюк // Право і безпека.-2012.№3.-С.269-272
4 стаття Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України

Панасюк О.В. Теоретичні засади організації діяльності щодо забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України/О.В. Панасюк//Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2012.№2.- С.308-313
5 стаття Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби

Панасюк О.В. Організація діяльності щодо забезпечення дисципліни та законності в органах державної податкової служби /О.В.Панасюк// Форум права.-2012.№3-С.515-518 [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-3/12povdpc.pdf
6 стаття Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування

Панасюк О.В. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування/ О.В.Панасюк// Право і безпека.-2009.-№ 4-. С.29-33