Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 стаття The role of standards in professional training of teachers in the USA

Samoilova Yu.I. The role of standards in professional training of teachers in the USA. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. №11. С. 37-38
2 стаття Концептуальні підходи до розвитку теорії мережування шкіл США

Самойлова Ю.І. Концептуальні підходи до розвитку теорії мережування шкіл США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. 5 (79). С. 66-78
3 тези доповіді The role of multilingual training in higher education

Samoilova Yu. The role of multilingual training in higher education / Yu. Samoilova // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24–25 листопада 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 44-45
4 тези доповіді Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови

Самойлова Ю.І. Деякі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови / Ю.І. Самойлова // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Потенціал сучасної науки». м. Київ, 17-18 листопада 2017 року. - С. 53-54
5 стаття Мережування шкіл у США: історичний аспект

Самойлова Ю. І. Мережування шкіл у США: історичний аспект / Ю.І. Самойлова // Молодий вчений. - № 10 (37), жовтень. - 2016. - С. 290-293
6 стаття Інноваційні шкільні мережі США: пріоритетні напрями діяльності

Самойлова Ю. І. Інноваційні шкільні мережі США: пріоритетні напрями діяльності / Ю. І. Самойлова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. - 2016. - №54. - С. 54-58
7 стаття Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект

Самойлова Ю. І. Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект / Ю. І. Самойлова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Анатолія Ситченка. - № 4 (55), 2016. ˗ Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського. - С. 380-384
8 стаття Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження

Самойлова Ю. І. Інноваційні шкільні мережі: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження / Ю.І. Самойлова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2015. - №2 - С. 432-441.
9 стаття Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування системи освіти України

Самойлова Ю. І. Особливості впровадження досвіду діяльності інноваційних шкільних мереж США в контексті реформування системи освіти України / Ю. І. Самойлова // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2014. –II (17). – Issue 35. – P. 83-87