Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Статус жінки у культурі Запорозької Січі ХVII-ХVIII ст.

Демиденко Н. М. Статус жінки у культурі Запорозької Січі ХVII-ХVIII ст. / Н. М. Демиденко //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – C. 206–208
2 стаття Діяльність Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) на посаді міністра народної освіти та мистецтва за доби Гетьманату

Демиденко Н.М. Діяльність Миколи Прокоповича Василенка (1866-1935) на посаді міністра народної освіти та мистецтва за доби Гетьманату / Н. М. Демиденко // Збірник наук. праць "Сіверщина в історії України". - №10.-Глухів-Київ, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. - 2017, С. 350-353
3 тези доповіді Проблеми формування громадянського суспільства в українській державі

Демиденко Н. М. Проблеми формування громадянського суспільства в українській державі / Н. М. Демиденко //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – C. 228–231
4 стаття М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Демиденко Н.М. М.С. Грушевський: деякі аспекти концепції державотворення (До 150-річчя від дня народження) / Демиденко Н.М. // Сіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. - Вип.8. – Київ - Глухів. – 2016. – С. 406-412.
5 стаття ВПЛИВ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА НА ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ТРАДИЦІЇ ЯК СКЛАДОВУ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ У ХVI-ХVII СТ.: ПРАВА ЖІНКИ У ШЛЮБІ

Демиденко Н. М. Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVIIст.: права жінки у шлюбі // Сумська старовина : зб. наукових праць / Сумський державний університет. - Вип. ХLVI. – Суми. – 2015. – С. 19-27.
6 стаття З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕАТРІВ НА СУМЩИНІ (ХIХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Демиденко Н. М. З історії становленнята розвитку театрів на Сумщині (ХIХ ст. – поч. ХХ ст.) // Сіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України.- Вип.8. – Київ-Глухів. - 2015. – С.225-231.
7 тези доповіді Концепція зображення жіночих образів у творах Тараса Шевченка

Демиденко Н. М. Концепція зображення жіночих образів у творах Тараса Шевченка / Н. М. Демиденко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2014 р., м. Суми) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – C. 373-375
8 стаття Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХІХ века (на примере школы в с. Митченки Конотопского уезда Черниговской губернии)

Демиденко Н. М.Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХІХ века (Демиденко Н. М. «Культурный уголок» дворянства Харьковской губернии: Александр Палицын (1749-1816) и его "Поповская академия" / Н. М. Демиденко // Культура русского зарубежья: прошлое и настоящее: сборник научных статей / гл. ред. Л.И. Гаврилова. - Курськ: Курск. гос. ун-т, 2014. - С. 343-350
9 тези доповіді Зв’язки Тараса Шевченка з родиною Лазаревських

Демиденко Н. М. Зв’язки Тараса Шевченка з родиною Лазаревських / Н. М. Демиденко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю з дня народження Т. Г.Шевченка «Політико-правові погляди Т.Г.Шевченка». Харківський національний університет внутрішніх справ. – м. Харків, 21 березня 2014 року. - С. 118-121
10 стаття НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.А. ДЕРЕВСЬКОЇ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕНЯ

Демиденко Н. М. Народний музей ім. О. А. Деревської: історія створення та проблеми збереження / Н. М. Демиденко // Cіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. - Вип.7. – Київ - Глухів. – 2014. - С. 280-286.
11 стаття "РЕЧНИК СУСПІЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ": В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНА ДОКТРИНА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Демиденко Н. М. «Речник суспільної злагоди»: В’ячеслав Липинський та його ідеологічна доктрина державотворення в Україні у 20-х роках ХХ століття / Н. М. Демиденко // Сумська старовина: зб. наукових праць Сумського державного університету. – Вип. ХХХIII. – Суми. – 2014. – С. 100-106.
12 тези доповіді По Шевченківських місцях Конотопщини: недосліджені сторінки творчої спадщини Т.Г.Шевченка - художника

Демиденко Н. М.По Шевченківських місцях Конотопщини: недосліджені сторінки творчої спадщини Т.Г.Шевченка - художника / Н. М. Демиденко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації"( Суми, 29-30 листопада 2013 року). Частина ІІ - Суми: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2013. - С. 36-39
13 стаття Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХІХ века (на примере школы в с. Митченки Конотопского уезда Черниговской губернии)

Демиденко Н. М.Трудовое и религиозно-нравственное воспитание как основа профессионального образования в первой половине ХІХ века (на примере школы в с. Митченки Конотопского уезда Черниговской губернии) / Н. М. Демиденко // Сборник научных статей в 3-х ч. Ч.1 / Под ред. Г.А. Салтык; редколл. Т.Н. Арцыбашева, И.Г. Косихина. - Курськ: Курск. гос. ун-т, 2013. - С. 179-185
14 стаття Т.Г. ШЕВЧЕНКО ТА П.І. ПРОКОПОВИЧ: ДУХОВНІ ПАРАЛЕЛІ

Демиденко Н. М. Т. Г. Шевченко і П. І. Прокопович: духовні паралелі / Н. М. Демиденко // Cіверянський літопис: зб. наукових праць / Національний заповідник «Глухів», Центр пам’яткознавства Національної академії наук України. – Вип.6. – Київ-Глухів. – 2013. – С. 340-345.
15 стаття ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ ПОЛІТИКА (1723-1784) - ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ, ІСТОРИК, ПЕРЕКЛАДАЧ, ПРАВНИК

Демиденко Н. М. Григорій Політика (1723-1784) - громадський діяч, історик, перекладач, правник / Н. М. Демиденко // Cумська старовина : зб.наукових праць / Сумський державний університет. Вип. 37. – Суми. –2013. – С. 101-108.