Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 тези доповіді Інформаційне суспільство як сучасний етап розвитку людства: виклики та можливості

Лук'янихіна О. А., Розанова О.М. Інформаційне суспільство як сучасний етап розвитку людства: виклики та можливості // 25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ: славетна історія та горизонти майбутнього: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 лютого 2020 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2020. С. 385-387.
2 стаття Cyber sales as the latest tool for optimizing an enterprise strategy

Yuriy Robul, Oleksandr Deineha, Maryna Prokopenko, Nataliia Novikova, Olena Lukianykhina, Nataliia Baistriuchenko Cyber sales as the latest tool for optimizing an enterprise strategy. International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9 - Issue 2, February 2020 Edition. pp. 5264-5268. URL: http://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Cyber-Sales-As-The-Latest-Tool-For-Optimizing-An-Enterprise-Strategy.pdf
3 стаття Науково-методичні підходи до формування й оцінки роботи команд у науково-освітніх проєктах

Лук’янихін В.О., Лук'янихіна О. А., Вовченко В.Р. Науково-методичні підходи до формування й оцінки роботи команд у науково-освітніх проєктах. Вісник Сумського державного університету. Економіка і менеджмент. 2019. № 1. С.142-151
4 тези доповіді Рейдерство: причини та негативні наслідки для розвитку ринкового бізнес-середовища в Україні

Рейдерство: причини та негативні наслідки для розвитку ринкового бізнес-середовища в Україні //Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 лист. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. С.259-261. URL:http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/3797/Suchasni%20problemy%20pravovoho%20ekonomichnoho%20ta%20sotsialnoho%20rozvytku%20derzhavy_konferentsiia_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5 тези доповіді ВПЛИВ КОРУПЦІЇ ЯК АСОЦІАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА НА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ УКРАЇНИ

Лук'янихіна О.А. Вплив корупції як асоціального економічного явища на перспективи реалізації євроінтеграційних цілей України // EUROPEAN INTEGRATION OF ECONOMICS, EDUCATION AND LAW: Proceedings of the International Scientific Conference, March 22-23, 2018. Warsaw: BMT Eridia Sp. z o.o. Wydawnictwo Erida, 2018, p. 352.P.184-187 ISBN: 978-83-950153-4-2. URL: http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2018/03/Warsawa-International-Conference-2018.pdf
6 стаття Застосування стратегічної екологічної оцінки при розробці стратегій забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій

Лук’янихін В.О. Застосування стратегічної екологічної оцінки при розробці стратегій забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку міських територій / В.О. Лук’янихін, О.В.Циганенко, Г.І.Самусь, О.А.Лук’янихіна// Вісник Сумського державного університету. Економіка і менеджмент. – 2017. – № 2. – С.35-42
7 тези доповіді Економіко-правова основа екологічної сертифікації та маркування як чинників конкурентоспроможності продукції

Лук'янихіна О. А. Економіко-правова основа екологічної сертифікації та маркування як чинників конкурентоспроможності продукції/ О. А. Лук'янихіна // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2017 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. – С. 231-234
8 стаття Аналіз чинників до навчання у студентів-іноземців через теорію потреб

Лук’янихіна О. А. Аналіз чинників до навчання у студентів-іноземців через теорію потреб / О. А. Лук'янихіна, В. О. Лук'янихін / Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових праць / [упор. Л. В. Біденко]. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – Вип. 4. – С.220-227
9 тези доповіді Соціальна відповідальність в освіті

Лук'янихіна О.А. Соціальна відповідальність в освіті / О.А.Лук'янихіна // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2016 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. – С. 286-287;
10 монографія колективна Украинский опыт разработки секторальной рамки квалификаций по менеджменту

Лукьянихина Е.А. Украинский опыт разработки секторальной рамки квалификаций по менеджменту / В.А.Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина // Разработка секторальных рамок квалификаций: методология и практика [Текст] : монография / Под. общ. ред. Е.А. Митрофановой, В.Я. Афанасьева, С.В. Чернышенко ; Государственный университет управления. – М. : Издательский дом ГУУ, 2015. – 234 с., С.185-195.
11 монографія колективна Классификаторы профессий в национальной системе квалификаций Украины

Лукьянихина Е.А. Классификаторы профессий в национальной системе квалификаций Украины / В.А.Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина // Разработка секторальных рамок квалификаций: методология и практика [Текст] : монография / Под. общ. ред. Е.А. Митрофановой, В.Я. Афанасьева, С.В. Чернышенко ; Государственный университет управления. – М. : Издательский дом ГУУ, 2015. – 234 с., С.109-117
12 стаття International Integration in Innovative Development of Economy

Kolmykova T. International Integration in Innovative Development of Economy / T. Kolmykova, O. Lukianykhina, N. Baistriuchenko, V. Lykianykhin / Problems and Perspectives in Management. – 2015. – №1. – P. 203-207. - Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-1-cont-4/international-integration-in-innovative-development-of-economy