Вид наукової роботи Назва Бібліографічний опис
1 коментар Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України

Науменко К. С. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [текст] / С. М. Кавун, О. М. Клюєв, А. А. Стародубцев, К. С. Науменко та ін. – К.: «Видавничий дім «Професіонал»», 2017. – 480 с.
2 коментар Науково-практичний коментар Житлового кодексу України

Науменко К. С. Науково-практичний коментар Житлового кодексу України. [текст] / С. М. Кавун, О. М. Клюєв, , А. А. Науменко , К. С. Стародубцев, та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 256 с.
3 тези доповіді Проблемні питання змісту права власності за Цивільним кодексом України

Науменко К. С. Проблемні питання змісту права власності за Цивільним кодексом України / К. С. Науменко, Н. О. Горобець // Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan”, 3–4 noiembrie, 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. „Tipocart Print”). - р. 138-139
4 тези доповіді Особливості захисту немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття

Науменко К. С. Особливості захисту немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття / К. С. Науменко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф. (20—21 трав. 2017 р., м. Суми). — Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. — С. 52-54.
5 тези доповіді Визнання права як спосіб цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття

Науменко К. С. Визнання права як спосіб цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття / К. С. Науменко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (21—22 трав. 2016 р., м. Суми). — Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. — С. 83—85.
6 тези доповіді Відшкодування моральної шкоди у разі порушення особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття

Науменко К. С. Відшкодування моральної шкоди у разі порушення особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття / К.С. Науменко // Теорія і практика сучасної юриспруденції: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (9-10 груд. 2016 р., м. Київ). – Київ, 2016. – С. 65-67.