Міжнародний сертифікат ECL на знання англійської мови на рівні В2 отримала викладач кафедри гуманітарних дисциплін Сумської філії ХНУВС Олена Шкурат.

ECL – це екзаменаційна система, організатором і розробником тестів якої є Європейський Консорціум сертифікації рівня володіння іноземною мовою (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages). Тест ECL відповідає Загальноєвропейськiй системi оцiнювання знань iноземних мов (Common European Framework - CEFR) та кваліфікаційним критеріям Європейської Асоціації розробників мовних тестів (ALTE). Екзамен ECL тестує усне та письмове вміння використовувати мову щодня з практичною, професійною та особистою метою на різних ступенях складності та складається з чотирьох секцій, а саме: читання, аудіювання, співбесіда та написання есе.