У Сумській філії у рамках освітнього процесу було проведено майстер-клас з українського красномовства (риторики) та гомілетики професором кафедри гуманітарних дисциплін Валентиною Василенко і протоієрем Володимиром Равлюком.

Духовний вимір Слова; екологія Духу та екологія Слова, храм Слова або Святого Письма про Слово, магічність Слова, риторика Любові, духовна безпека України розглядалися крізь призму рідної мови, а поняття духовно-моральний розвиток особистості, служіння Словом-Логосом, харизма, пасіонарність світського і духовного оратора у контексті інноваційних підходів.

Студенти переконалися, що мистецтво слова – це наука про особливості застосування оратором основних законів риторики.

Валентина Василенко ознайомила студентів з підготовленим нею до видання новим посібником з українського красномовства «Академічна риторика». Це видання рекомендоване студентам, курсантам, аспірантам, викладачам, філософам, юристам, психологам, журналістам – усім, хто прагне підвищити риторичну компетентність та ораторське мистецтво на засадах істини, добра, краси, а також віри, надії, любові.