30 липня 2020 року доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської філії ХНУВС Наталія Дуравкіна взяла участь у вебінарі «Викладацька робота: простір для представлення різноманіття».

Мета вебінару – розкрити роль викладачів/ок в утвердженні цінності різноманіття в університетському житті – як під час аудиторних занять, так і поза ними. Особлива увага буде приділена формуванню поваги до різноманітності у процесі підготовки майбутніх юристів/ок.

Питання, які висвітлювалися:

- Чому отримання вищої освіти має базуватися на повазі до різноманітності й формувати таку повагу в учасників/ць навчального процесу?

- Як пов’язані між собою повага до різноманітності й права людини?

- Чи може існувати демократичне суспільство без формування поваги до різноманітності?

- Як право може і має сприяти повазі до різноманітності? Яким є досвід інших держав щодо запровадження юридичних стандартів поваги до різноманітності у вищій освіті?

- Чи є допустимим використання квот для забезпечення поваги до різноманітності у вищій освіті?

- Якими є політики забезпечення поваги до різноманітності у вищих навчальних закладах Україні, країн ЄС, США, Канади?

- Які неформалізовані інструменти забезпечення поваги до різноманітності можна використовувати ви у своїй викладацькій роботі?

- Які навички є корисними для викладачів і викладачок для виявлення бар’єрів у забезпеченні поваги до різноманітності у своїй викладацькій роботі та їх подолання?

- Як розробити навчальний план так, щоб він враховував різноманіття та заохочував його?

Спікерка вебінару - Олена Уварова, кандидатка юридичних наук, голова Міжнародної лабораторії з бізнесу і прав людини Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, викладачка кафедри теорії і філософії права.

За результатами вебінару Наталія Дуравкіна отримала сертифікат.