Харківський національний університет внутрішніх справ відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

ПО СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ

по кафедрі юридичних дисциплін

Професор – 2,5
Доцент –  6,5
Старший викладач – 6
Викладач – 2

по кафедрі гуманітарних дисциплін

Професор – 1
Доцент – 3
Старший викладач – 2
Викладач – 1

по кафедрі соціально-економічних дисциплін

Доцент – 3
Старший викладач – 1

У конкурсі мають право брати участь особи, які мають повну вищу освіту і за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, установленим до науково-педагогічних працівників законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", умовам оголошеного конкурсу та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Порядок).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають особисто до відділення кадрового забезпечення Сумської філії ХНУВС (або надсилають поштою) заяву про допуск до участі в конкурсі, написану власноруч та документи, зазначені у Порядку.

Прийом заяв і документів для участі в конкурсі здійснюється до 20 серпня 2020 року.

Контактні телефони (0542) 33-03-18.

Адреса: м. Суми, вул. Миру, 24, відділення кадрового забезпечення, кабінет № 212.

21.07.2020                                                                                        Конкурсна комісія