Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» в Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ було внесено зміни до розкладів навчальних занять на ІІ семестр 2019/2020 навчального року. Підготовлено розклади навчальних занять на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року. Згідно з цими розкладами здобувачі вищої освіти навчаються за дистанційною формою навчання за допомогою віртуальної програми управління курсами Moodle (http://d-learn.in.ua/moodle/login/index.php).

На період карантину науково-педагогічні працівники відповідно до розкладів навчальних занять вносять навчально-методичні матеріали (лекції, відеолекції, презентації, робочі навчальні програми, тестові завдання, програми практичних та семінарських занять) до віртуальної програми управління курсами Moodle.

Також, здобувачі вищої освіти мають можливість ознайомитись з навчально-методичними матеріалами до навчальних дисциплін на офіційному сайті університеті у Бібліотечному порталі (http://lib.univd.edu.ua/?action=rp).

Постійно здійснюється моніторинг активності здобувачів вищої освіти (перегляд лекційного матеріалу, виконанням практичних завдань).