Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право (2017 рік)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 Право (2019 рік)

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність (2018 рік)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність (2019 рік)

Навчальний план за освітньо-професійною програмою Право (правозастосування) (2020 рік)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Право (правозастосування) (2020 рік)

Навчальний план за освітньо-професійною програмою Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність) (2020 рік)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти Правоохоронна діяльність (правоохоронна діяльність) (2020 рік)

Навчальний план за освітньо-професійною програмою Право (правозастосування) (2019 рік)