Положення про Електронну бібліотеку ХНУВС

Положення про репозитарій (відкритий електронний архів) ХНУВС