завідувач кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук,старший науковий співробітник

Демиденко Надія Михайлівна

Кафедра гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ була створена у 2006 році. До складу кафедри входять висококваліфіковані спеціалісти. Це п'ять кандидатів наук, три доценти, два старших викладачі, один викладач. Два викладачі активно працюють над написанням дисертацій на здобуття ступеню кандидата наук. Кафедра проводить різнобічну наукову діяльність.

Наші цінності:

пріоритет гуманістичних цінностей, спрямованість здобувачів вищої освіти на створення передумов успіху і кар’єрного зростання.


Бачення (напрями реалізації місії):

 • Кафедра – центр навчальної і науково-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення правової освіти відповідно до вимог, які змінюються, та учасників ринку юридичних послуг.
 • Кафедра – активний учасник процесу виховання соціально і професійно відповідальної, орієнтованої на цінності громадянського суспільства особистості у вищій школі.
 • Кафедра – команда фахівців високої кваліфікації, яка реалізує фундаментальні та прикладні гуманітарні дослідження у галузі вищої освіти на потребу суспільства.

Політика:

 • Забезпечення гнучкості програм для організації індивідуального освітнього маршруту з урахуванням динаміки розвитку освіти.
 • Створення умов для мобільності викладача в отриманні і наданні освітніх послуг.
 • Створення умов для діяльності студентських товариств в розробці ними соціально значущих проектів.
 • Організація дослідницької діяльності тих, хто навчається з основних і додаткових програм для вирішення актуальних завдань регіону.
 • Створення умов, які б стимулювали потрібні суспільству наукові дослідження в системі вищої освіти.

Стратегічна мета:

 • Розробка і впровадження комплексу інноваційних освітніх технологій в системі вищої освіти з різних напрямків.
 • Організація виховного процесу, спрямованого на розвиток ключових компетенцій студентів через розробку і реалізацію суспільно значущих проектів у позанавчальній діяльності.

Наукові дослідження:

Викладачі керують науковими дослідженнями студентів і науковими гуртками, приймають активну участь у наково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, тощо. Кафедра проводить наукову роботу в рамках загальнокафедральної теми «Теоретико-методичні засади викладання циклу гуманітарних дисциплін в юридичному вищому навчальному закладі». 

Навчально-методична робота кафедри:

Кафедра повністю забезпечує освітній процес програмами, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками.

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ у 2020/2021 навчальному році:

 • Вступ до правових досліджень
 • Домедична підготовка
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Історія та культура України
 • Конфліктологія
 • Культура юридичного мовлення
 • Логіка
 • Політологія
 • Професійно-психологічна підготовка поліцейського
 • Психологія управління та комунікативна компетентність працівників поліції
 • Соціологія
 • Стресостійкість
 • Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського
 • Українська мова професійного спрямування
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Юридична психологія
 • Юридичне документознавство

Склад кафедри

Демиденко Надія Михайлівна

Вчений ступінь, звання: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Посада: завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Василенко Валентина Анатоліївна

Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Посада: професор кафедри гуманітарних дисциплін. Вчений секретар вченої ради Сумської філії ХНУВС.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Геращенко Тетяна Григорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат філософських наук, доцент.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

Білоус Тетяна Львівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Самойлова Юлія Ігорівна

Вчений ступінь, звання: кандидат педагогічних наук.

Посада: доцент кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Мохоньок Зоряна Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Шкурат Олена Вікторівна

Посада: викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

Переглянути профіль у Google Академії

Переглянути профіль ORCID

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: 40007, м. Суми, вул. Миру, 24

телефон/факс (0542) 33-03-18

Електронна пошта: sumy-k-gum@univd.edu.ua

Місце знаходження кафедри:
м. Суми, вул. Н-Сироватська, 54/А

Кабінети:
110 – кабінет завідувача кафедри;
111 – "Світлиця";
114 – викладацька;
203 – кабінет секретаря вченої ради СФ ХНУВС.

Телефони кафедри:
(111, 112) – завідувач кафедри;
(226) – викладацька.