Науковий гурток «Veritas»

Дата створення гуртка: вересень 2006 рік.

Мета та завдання гуртка: поглиблене вивчення філософії, історії та культури України, української мови професійного спрямування, юридичної психології, формування наукового світогляду студентів та курсантів, участь в організації і проведенні наукових заходів (конференції, круглі столи), підготовка наукових доповідей, участь у конкурсах.

Основні напрями роботи гуртка: філософія та соціологія права, філософська антропологія, історія та культура України, українська мова професійного спрямування, юридична психологія.

Науковий керівник гуртка: Геращенко Тетяна Григорівна, доцент кафедри гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук, доцент.

Староста гуртка: Деулін Дмитро Олексійович, студент 3 курсу, група СФдср-18-2.

Основні форми висвітлення результатів наукових досліджень гуртківців:

  • участь студентів та курсантів у міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах з гуманітарних дисциплін;
  • виступи на конференціях;
  • підготовка наукових доповідей з актуальної проблематики на засіданнях гуртка;
  • участь у проведенні наукових семінарів та круглих столів;
  • участь у роботі щорічної науково-практичної конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права» Сумської філії ХНУВС.

Порядок вступу до гуртка: Підставою для зарахування здобувача вищої освіти до гуртка є заява на ім’я завідувача кафедри гуманітарних дисциплін. Заява розглядається на засіданні наукового гуртка та затверджується на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін.